+420 777 123 434 help@helpas.cz

Naše služby

Kolejové stavby

Kolejové stavby   Zakládání kolejí a kolejové stavby jsou v současné době...

Více zde

Silniční stavby

Silniční stavby   Společnost HELP silnice, železnice se zabývá komplexními službami v...

Více zde

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby   Naše stavební společnost se věnuje realizaci vodních staveb již od roku...

Více zde

Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky   Společnost HELP v Ústí nad Orlicí nabízí občanům města...

Více zde

Společnost HELP, silnice – železnice s.r.o. r. 1997.

Pivovar Hylváty r. 2012.

Slévárna Hnátnice r. 2018.

Referenční stavby

Rok 2016

 • Trať 024 Ústí nad Orlicí –  Lichkovúsek Ústí nad Orlicí – Letohradželezniční spodek
 • Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod žel. tratí v České Třebové, úprava zatrubnění – Semanínský potok, zemní a bourací práce

Rok 2015

 • Revitalizace trati Pardubice – Ždírec, žst. Slatiňany – Chrast, železniční spodek
 • Rekonstrukce ulice T.G.M. v Ústí nad Orlicí

Rok 2014

 • Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, železniční spodek, zpevněné plochy, odvodnění
 • Rekonstrukce areálu firmy Bühler Žamberk, zpevněné plochy, odvodnění

Rok 2013

 • Rekonstrukce kanalizace ve městě Ústí nad Orlicí ul. Heranova a Na výsluní
 • Výstavba silnice 2/231 Na roudné – Chrástenská 1. etapa, sanace podloží
 • Výstavba kolejového propojení letiště Leoše Janáčka Ostrava,

Rok 2012

 • Výstavba kanalizace ve městě Zlín – Malenovice
 • Revitalizace vlečky , jeřábové dráhy a zpevněných ploch v areálu METRANS Česká Třebová
 • Rekonstrukce kanalizace ve městě Ústí nad Orlicí ul. Mazánkova a Tyršova

Rok 2011

 • Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany – úsek Kařízek – Holoubkov; 1. – 3. etapa – železniční spodek (Eurovia Plzeň)
 • Rekonstrukce chodníku na ul. Královehradecká pro město Ústí nad Orlicí

Rok 2010

 • Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany – žst. Holoubkov; železniční spodek (Eurovia Plzeň)
 • Optimalizace trati Benešov – Votice; demolice mostu Benešov (Chládek a Tintěra Litoměřice)

Rok 2009

 • Výstavba parkovišť v obci Řetová
 • Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní – žst. Planá u Mariásnkých Lázní; železniční spodek (Eurovia Plzeň)

FVE NPO


Objekt ubytovny


Zástupci společnosti

team-thumb

Tomáš Teplý

Jednatel
team-thumb

Libor Teplý

Vedoucí dopravy a mechanizace
Dotace společnosti

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023286:

„Zpracování druhotných surovin ve společnosti HELP, silnice - železnice s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení technologie odrazového drtiče, určeného ke zpracování stavebního a demoličního odpadu (SDO) a pásového rypadla určeného k jeho obsluze. Tato technologie není zdrojem jakéhokoliv odpadu, ale naopak je určena ke zpracování a recyklaci stavebních a demoličních odpadů (SDO), které tvoří nejvýznamnější část v produkovaných odpadech v ČR. Díky technologii dojde k tvorbě druhotných surovin z SDO, které mají potenciál opětovného využití. Realizace projektu se uskuteční na pozemku p.č. 2011 v k.ú. Lanšperk [679038]. Projekt řeší problematiku recyklace celého spektra SDO, včetně asfaltů a asfaltových ker. Hlavní příčinou problému je chybějící technologie, která by dokázala účinně recyklovat SDO na druhotné suroviny, a to včetně asfaltů a asfaltových ker. Díky realizaci projektu bude společnost disponovat ucelenou recyklační technologií, která tak omezí tvorbu a ukládání SDO na skládky. Dokončení projektu je předpokládáno do konce května roku 2022.V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013647:

„Energetické úspory ve společnosti HELP, silnice – železnice s.r.o.“

Celý článek