Energetické úspory ve společnosti HELP, silnice – železnice s.r.o

 

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013647.

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na energetické úspory v procesu recyklace stavebních odpadů z vlastní činnosti a manipulace se stavebním materiálem v deponii společnosti. Úspor bude dosaženo výměnou pěti manipulačních technologií za jejich novější a energeticky efektivnější varianty. Místem realizace projektu je deponie společnosti na pozemku p.č. 806/9, zapsaného na LV č. 1782, v Katastrálním území Ústí nad Orlicí.
Technologie vykazují především vysokou spotřebu primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského a manipulačního procesu.
Pásové rypadlo CASE CX 160 B bude vyřazeno a nahrazeno menším pásovým rypadlem s krátkou zádí a úspornějším motorem. Kolové rypadlo CASE WX 165 bude vyřazeno nahrazeno klasickým pásovým rypadlem s dlouhou zádí a úspornějším motorem. Rypadlonakladač CASE 695 SR – 4PS bude vyřazen a nahrazen rypadlo-nakladačem s úspornějším motorem. Smykový nakladač CAT 242 B bude vyřazen a nahrazen větším smykovým nakladačem s úspornějším motorem. Pásové rypadlo KOMATSU PC210-6 bude vyřazeno a nahrazeno klasickým pásovým rypadlem s dlouhou zádí a úspornějším motorem.
V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu výroby. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku manipulované produkce, tj. na tunu recyklovaného stavebního odpadu, případně stavebního materiálu.
Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.