Kolejové stavby

 

Zakládání kolejí a kolejové stavby jsou v současné době nosným produktem naší společnosti. Společnost HELP je již několik let dodavatelem kolejových staveb v rámci celé České republiky. Účastnili jsme se několika rekonstrukcí kolejového spodku na vysokorychlostních tratích České republiky. A to jak v rámci SŽDC, tak i soukromých investorů.

 

Proč kolejové stavby od naší společnosti?

Naše služby zahrnují kompletní služby v oblasti výstavby železničních tratí. Od výkopových prací, třídění, stavebních prací až po zakládání betonu či vlastní pokládku kolejiště. Zakládáme si na vysoké kvalitě našich kolejových staveb. Při své činnosti používáme ty nejmodernější prostředky a techniky. Železniční trať je vícevrstvý systém, kde hlavní roli hraje dle našeho názoru železniční spodek. Ten musí být dobře založený a stabilní. Jedině tak se stává spolehlivým základě pro stabilitu tratě.

Jsme středně velkou společností, která velice úzce spolupracuje se zadavatelem stavby a dbá na dodržení všech norem v rámci kolejových staveb.

Máme zkušenosti a schopnosti navrhovat, budovat a udržovat silnice, mosty a hlavně železniční stavby v rámci České republiky.