HELP, silnice – železnice s.r.o.

 

Firma HELP, silnice – železnice s.r.o. byla založena v roce 1997. S původním názvem PORADCE – HELP byla zřízena jako poradenská a zprostředkovatelská agentura ve stavebnictví.

Hlavní pracovní náplní byl příjem a příprava zakázek. Vlastní realizace byla prováděna pomocí menších subdodavatelských firem.

V roce 1998 se firma začala rozšiřovat o vlastní zaměstnance a o vlastní strojové vybavení a postupně začala zakázky realizovat vlastní kapacitou.

K dnešnímu dni ze 100 mil. obratu se 80mil. vztahuje k železničnímu stavitelství. 10mil. tvoří zakázky silničního charakteru a 10mil. zakázky vodohospodářské jako jsou kanalizace, vodovody, odvodnění.100% prací provádíme vlastní kapacitou.

V rámci železničního stavitelství se firma etablovala  jak o ,, Specialista na železniční spodek,,  vlastní kapacitou realizuje stavby mostů a železničních propustků, opěrných a zárubních stěn, gabiónů a armovaných zemin.

S důrazem na co nejmenší fluktuaci a spokojenost našich pracovníků a obnovou strojového a mechanizačního parku, za využití té nejmodernější digitální měřící techniky nabízíme v tuto chvíli ten nejvyšší možný standart na trhu železničního stavitelství.

Našich služeb využívají velké stavební společnosti v okamžiku, kdy nejsou schopny zakázky realizovat vlastní kapacitou.

Svojí dlouholetou zkušenost a odbornost potvrzujeme na liniových stavbách po celé České Republice.

 

Zástupci společnosti

Pozor! 1.5.2019 proběhla aktualizace emailů.

Tomáš Teplý

Jednatel

Ivana Čechalová

Asistentka jednatele

Libor Teplý

Vedoucí dopravy a mechanizace
+420 777 123 434

Ing. František Kováč

Vedoucí kolejových staveb
+420 775 780 540

Milan Janespal

Vedoucí pozemních a inženýrských staveb
+420 775 780 537